Skip to content

2022 Ngày 13/3: Công bố 209.501 ca Covid-19, 95.538 ca khỏi | Hà Nội 29.269 ca | TP.HCM 2.257 ca

  • by
2022 Ngày 13/3: Công bố 209.501 ca Covid-19, 95.538 ca khỏi | Hà Nội 29.269 ca | TP.HCM 2.257 ca
2022 Ngày 13/3: Công bố 209.501 ca Covid-19, 95.538 ca khỏi | Hà Nội 29.269 ca | TP.HCM 2.257 ca
2022 Ngày 13/3: Công bố 209.501 ca Covid-19, 95.538 ca khỏi | Hà Nội 29.269 ca | TP.HCM 2.257 ca 1

Ngày 13/3: Công bố 209.501 ca Covid-19, 95.538 ca khỏi | Hà Nội 29.269 ca | TP.HCM 2.257 cathoisuthanhnien #tinnongthanhnien #phongsuthanhnien Bản tin Bộ Y tế ngày 13.3 cho biết tính từ 16h ngày 12.3 đến 16h ngày …
#Ngày #Công #bố #Covid19 #khỏi #Hà #Nội #TPHCM

aarth-codex.com

Ngày 13/3: Công bố 209.501 ca Covid-19, 95.538 ca khỏi | Hà Nội 29.269 ca | TP.HCM 2.257 ca
Ngày

saving hope s05e09