Skip to content

2022 Ngày 30/4: Ca mắc Covid-19 mới giảm xuống 5.109, thấp nhất 9 tháng qua | VTC Now

  • by
2022 Ngày 30/4: Ca mắc Covid-19 mới giảm xuống 5.109, thấp nhất 9 tháng qua | VTC Now
2022 Ngày 30/4: Ca mắc Covid-19 mới giảm xuống 5.109, thấp nhất 9 tháng qua | VTC Now
2022 Ngày 30/4: Ca mắc Covid-19 mới giảm xuống 5.109, thấp nhất 9 tháng qua | VTC Now 1

Ngày 30/4: Ca mắc Covid-19 mới giảm xuống 5.109, thấp nhất 9 tháng qua | VTC NowVTC Now | Bộ Y tế tối 30/4 công bố thêm 5.019 ca nhiễm tại 56 tỉnh, thành, thấp nhất trong 182 ngày kể từ 29/10; 3 ca tử vong …
#Ngày #mắc #Covid19 #mới #giảm #xuống #thấp #nhất #tháng #qua #VTC

aarth-codex.com

Ngày 30/4: Ca mắc Covid-19 mới giảm xuống 5.109, thấp nhất 9 tháng qua | VTC Now
Ngày

don t breathe 2 english subtitles