Skip to content

2022 Tối 30/4: Số ca COVID-19 trong ngày của Việt Nam giảm mạnh

  • by
2022 Tối 30/4: Số ca COVID-19 trong ngày của Việt Nam giảm mạnh
2022 Tối 30/4: Số ca COVID-19 trong ngày của Việt Nam giảm mạnh
2022 Tối 30/4: Số ca COVID-19 trong ngày của Việt Nam giảm mạnh 1

Tối 30/4: Số ca COVID-19 trong ngày của Việt Nam giảm mạnhTrong 24 giờ qua, số ca Covid-19 của cả nước là 5.109 ca (giảm 959 ca so với ngày trước đó) tại 56 tỉnh, thành phố. Tin tức …
#Tối #Số #COVID19 #trong #ngày #của #Việt #Nam #giảm #mạnh

aarth-codex.com

Tối 30/4: Số ca COVID-19 trong ngày của Việt Nam giảm mạnh
Tối

micromax canvas a111 hard reset